Vilkor

(0 votes, average 0 out of 5)

GastroTopCard har upprättat och underhåller dessa hemsidor med hjälp av Grafiska Huset i Funäsdalen AB. Du har rätt att använda materialet på denna sida, för ickekommersiellt, personligt ändamål.

Varumärken och copyright

GastroTopCard - Sverige är ett registrerat varumärke av Grafiska Huset i Funäsdalen AB. Allt material som kan ses på sidan är också skyddade enligt upphovsrättslagen, såvida inget annat är angivet.

Utan skriftlig tillåtelse från GastroTopCard - Sverige eller Grafiska Huset i Funäsdalen AB får du varken distribuera, modifiera, överföra, återanvända, sprida eller på annat sätt använda innehållet på denna hemsida, om det inte sker för rent privat bruk.